ΕΤΣΙ ΠΟΡΕΥΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΚΟΥΦΑΛΑ ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΗ!

ΦΙΛΟΣΟΦΗΜΕΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ ΕΚ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Εδώ υπάρχουν σύνδεσμοι για να διαβάσετε τις φιλοσοφημένες φιλοσοφίες...
Μέρος 1ο
Μέρος 2ο
Μέρος 3ο

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ


Αποθέματα νερού για τα επόμενα δύο χρόνια τόνισε πως υπάρχουν στους ταμιευτήρες ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ, Κωνσταντίνος Κωστούλας, στο διεθνές συνέδριο «Νερό, η επόμενη μέρα» και ανέφερε πως στο Μόρνο και στον Εύηνο βρίσκονται αποθηκευμένα 160 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Παράλληλα, ο κ. Κωστούλας δήλωσε στον ΣΚΑΪ πως δεν πρόκειται να υπάρξουν αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ.

Επίσης, αναφέρθηκε στις επιτυχημένες προσπάθειες της ΕΥΔΑΠ για μείωση των ποσοτήτων νερού που χάνονται από τις καταβόθρες της Υλίκης. Περιέγραψε με ποιο τρόπο περιορίσθηκαν οι διαρροές της Υλίκης με διοχέτευση του νερού κατά τους χειμερινούς μήνες στα διυλιστήρια. Μίλησε για τη μείωση των διαρροών στο δίκτυο σωληνώσεων μεταφοράς νερού και το πρόγραμμα διαχείρισης των πιέσεων του δικτύου (με εμφανείς και υπόγειες διαρροές).

Στα σχετικά έργα του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης αναφέρθηκε το πρωί ο γ.γ. του υπουργείου κ. Ευάγγελος Μπαλτάς μιλώντας στο συνέδριο εκ μέρους του υπ. ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, αφορά 4,3 δισ. ευρώ. Στόχος είναι η προστασία, η αναβάθμιση και η αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος. Ο στόχος -όπως είπε ο κ. Μπαλτάς- θα υλοποιηθεί με τη δημιουργία υποδομών περιβαλλοντικής προστασίας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διαμορφώνεται σε δυο τομείς παρέμβασης: το Ταμείο Συνοχής (ύψος χρηματοδότησης 3,8 δισ. ευρώ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (προϋπολογισμός 525 εκατ. ευρώ). Τα έργα από το Ταμείο Συνοχής αφορούν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (επέκταση μετρό Θεσ/νίκης, τηλεθέρμανση Φλώρινας κ.α.), την προστασία της ποιότητας του νερού, τη χρηματοδότηση εγκαταστάσεων δικτύων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμμάτων, τη διαχείριση των επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων, τη δημιουργία αντιπλημμυριών έργων στα μεγάλα αστικά κέντρα (στα τρία ρέματα της Αθήνας, τη Θεσ/νίκη και άλλες πόλεις). Με τα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα χρηματοδοτηθούν μελέτες προστασίας του περιβάλλοντος, εφαρμογή της οδηγίας Σεβέζο, δράσεις με προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Ο υφ. ΠΕΧΩΔΕ κ. Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος μίλησε για το πρόβλημα λειψυδρίας που μπορεί να αντιμετωπίσει μελλοντικά η χώρα μας. Οπως είπε «οφείλει η Ελλάδα πριν επέλθει η μείωση των απορροών να αυξήσει τα αποθέματά της. Αυτή τη στιγμή πάνω από το 60% των χειμερινών απορροών καταλήγει στη θάλασσα. Πρέπει να δημιουργήσουμε έργα συγκράτησης νερών για να έχουμε αποθέματα».

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης καθηγητής κ. Ιωάννης Ζιώμας μίλησε για τον τρόπο που οι μεταβολές της θερμοκρασίας επηρεάζουν τον κύκλο του νερού. Οπως είπε, 40 χρόνια ανθρώπινης παρέμβασης χρειάσθηκαν για να καταστραφεί το όζον που δημιούργησε η φύση σε δυο εκατομμύρια χρόνια. Η καταστροφή αυτή έχει ως αποτέλεσμα σοβαρή μείωση των βροχοπτώσεων τα ερχόμενα χρόνια στην Ελλάδα.

Ακόμη κι αν σταματούσαν σήμερα οι εκπομπές αερίων, το φαινόμενο της υπερθέρμανσης δεν μπορεί πλέον να σταματήσει. Συνέπειά του είναι η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 0,2 έως 0,5 βαθμούς Κελσίου κάθε δεκαετία. Η Ελλάδα βρίσκεται εντός των ορίων που έχει θέσει η Συνθήκη του Κιότο για την εκπομπές αερίων. Το 2007 οι εκπομπές της αυξήθηκαν κατά 22,42%. Η παραγωγή ενέργειας είναι υπεύθυνη για το 82% των εκπομπών στη χώρα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: